Kontakt

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na e-mail adresu info@femmenessence.ba.

Naziv firme : Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo 
Adresa : Pijačna 14 a, 71210 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
Tel : ++ 387 33 777 – 270 ; 777 – 292, Fax: ++ 387 33 777 – 291 
e-mail : oktal-pharma@oktal-pharma.ba
jasmin.bajramovic@oktal-pharma.ba 
Direktor društva : Ana Petrović Mr.Ph 
Kontakt osoba : Jasmin Bajramović, Mr.Ph 
ID broj : 4200034300007 Poreski broj . 01704155 Kantonalni sud Sarajevo 
Matični reg broj : 1-23722 
Transakcijski racun br : 3386902239133759 kod UNICREDIT BANK dd

9 + 7 =